Warunki korzystania z usług


PRZEGLĄD

Ta strona jest obsługiwana przez Speedd Store. W całej witrynie terminy "my" i "nasz" odnoszą się do Speedd Store. Speedd Store oferuje niniejszą stronę internetową, w tym wszystkie informacje, narzędzia i usługi dostępne na tej stronie dla użytkownika, pod warunkiem zaakceptowania wszystkich warunków, zasad i uwag określonych w niniejszym dokumencie.

Odwiedzając naszą stronę i/lub dokonując na niej zakupu, bierzesz na siebie odpowiedzialność za naszą "Usługę" i zgadzasz się przestrzegać następujących warunków ("Warunki korzystania z usługi", "Warunki"), w tym dodatkowych warunków i zasad, o których mowa w niniejszym dokumencie i/lub dostępnych za pośrednictwem hiperłącza. Niniejsze Warunki Korzystania z Usług dotyczą wszystkich użytkowników Witryny, w tym, bez ograniczeń, użytkowników korzystających z przeglądarki, dostawców, klientów, sprzedawców i/lub dostawców treści.

Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszymi Warunkami Korzystania z Usług przed uzyskaniem dostępu lub korzystaniem z naszej Witryny. Uzyskując dostęp lub korzystając z jakiejkolwiek części witryny, użytkownik zgadza się na przestrzeganie niniejszych warunków korzystania z usługi. Jeśli nie zgadzasz się na wszystkie warunki niniejszej umowy, nie możesz uzyskać dostępu do strony internetowej lub korzystać z jakichkolwiek usług. Jeśli niniejsze Warunki korzystania z usługi są uważane za ofertę, jej przyjęcie jest wyraźnie ograniczone do niniejszych Warunków korzystania z usługi.

Wszelkie nowe funkcje lub narzędzia dodane do obecnego archiwum również podlegają Warunkom Korzystania z Serwisu. W każdej chwili możesz zapoznać się z najbardziej aktualną wersją Warunków korzystania z serwisu na tej stronie. Zastrzegamy sobie prawo do aktualizacji, modyfikacji lub zastąpienia dowolnej części niniejszych Warunków korzystania z usługi poprzez publikację aktualizacji i/lub zmian na naszej stronie internetowej. Obowiązkiem użytkownika jest okresowe sprawdzanie strony pod kątem zmian. Dalsze korzystanie z witryny lub dostęp do niej po wprowadzeniu jakichkolwiek zmian oznacza akceptację tych zmian.

Nasz sklep jest hostowany na Shopify Inc. Zapewniają nam platformę handlu elektronicznego, która umożliwia nam sprzedaż naszych produktów i usług.

SEKCJA 1 - WARUNKI SKLEPU ONLINE
Akceptując niniejszy Regulamin, Użytkownik potwierdza, że jest osobą pełnoletnią w swoim stanie lub prowincji zamieszkania, lub że jest pełnoletni w swoim stanie lub prowincji zamieszkania i wyraził zgodę na korzystanie z tej strony przez osoby niepełnoletnie prawnie zależne od Użytkownika.
Nie wolno używać naszych produktów do jakichkolwiek nielegalnych lub nieautoryzowanych celów, a także nie wolno naruszać podczas korzystania z Usługi jakichkolwiek lub wszystkich praw obowiązujących w danej jurysdykcji (w tym, lecz nie wyłącznie, praw autorskich).
Nie będziemy przesyłać żadnych robaków, wirusów ani innych kodów o charakterze destrukcyjnym.
Naruszenie wszystkich lub któregokolwiek z Warunków spowoduje natychmiastowe zakończenie świadczenia Usług.

SEKCJA 2 -WARUNKI OGÓLNE
Przesyłki są realizowane następnego dnia roboczego po złożeniu zamówienia. Koszty wysyłki są obliczane przed dokonaniem płatności.
Zastrzegamy sobie prawo do odmowy świadczenia usług każdemu z dowolnego powodu w dowolnym czasie.
Użytkownik rozumie, że jego informacje (z wyjątkiem informacji o karcie kredytowej) mogą być przekazywane w sposób niezaszyfrowany i obejmują (a) transmisje przez różne sieci; ORAZ (b) zmiany mające na celu dostosowanie się do wymogów technicznych sieci lub urządzeń łączących. Informacje o kartach kredytowych są zawsze szyfrowane podczas przesyłania sieci.
Użytkownik zobowiązuje się nie reprodukować, powielać, kopiować, sprzedawać, odsprzedawać lub wykorzystywać jakiejkolwiek części Usługi, korzystania z Usługi, dostępu do Usługi lub jakiegokolwiek innego kontaktu na stronie internetowej, za pośrednictwem której świadczona jest Usługa, bez pisemnej zgody z naszej strony.
Nagłówki użyte w niniejszej umowie zostały zamieszczone wyłącznie dla wygody i nie ograniczają ani nie zmieniają niniejszych Warunków w żaden sposób.

SEKCJA 3 - DOKŁADNOŚĆ, KOMPLETNOŚĆ I AKTUALNOŚĆ INFORMACJI
Nie ponosimy odpowiedzialności, jeśli informacje udostępnione na tej stronie nie są dokładne, kompletne lub aktualne. Materiały zamieszczone na tej stronie mają charakter wyłącznie ogólnoinformacyjny i nie należy na nich polegać ani wykorzystywać ich jako jedynej podstawy do podejmowania decyzji bez skonsultowania się z pierwotnymi, dokładniejszymi, pełniejszymi lub bardziej aktualnymi źródłami informacji. Użytkownik korzysta z materiałów zamieszczonych na tej stronie na własne ryzyko.
Niniejsza strona może zawierać nieaktualne informacje. Informacje nieaktualne, siłą rzeczy, nie są aktualne i są podane wyłącznie w celach informacyjnych. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany zawartości tej strony w dowolnym czasie, ale nie jesteśmy zobowiązani do aktualizacji jakichkolwiek informacji na naszej stronie. Użytkownik zgadza się, że jest odpowiedzialny za monitorowanie wszelkich zmian wprowadzanych na naszej stronie.

SEKCJA 4 - ZMIANY W USŁUGACH I CENACH
Ceny naszych produktów mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Zastrzegamy sobie prawo do modyfikowania lub zaprzestania świadczenia Usługi (lub jakiejkolwiek jej części lub treści) w dowolnym momencie bez uprzedzenia.
Nie ponosimy odpowiedzialności wobec Użytkownika ani żadnej osoby trzeciej za jakiekolwiek modyfikacje, zmiany cen, zawieszenie lub zaprzestanie świadczenia Usługi.

SEKCJA 5 - PRODUKTY LUB USŁUGI (jeśli dotyczy)
Niektóre produkty lub usługi mogą być dostępne wyłącznie online poprzez Witrynę. Te produkty lub usługi mogą mieć ograniczone ilości i podlegają zwrotowi lub zwrotowi tylko zgodnie z naszą polityką zwrotów.
Dołożyliśmy wszelkich starań, aby jak najdokładniej odwzorować kolory i zdjęcia naszych produktów, które pojawiają się w sklepie. Nie możemy zagwarantować, że kolory monitorów komputerowych wszystkich osób będą dokładne.
Zastrzegamy sobie prawo, ale nie jesteśmy zobowiązani, do ograniczenia sprzedaży naszych produktów lub usług do dowolnej osoby, regionu geograficznego lub jurysdykcji. Możemy skorzystać z tego prawa w poszczególnych przypadkach. Zastrzegamy sobie prawo do ograniczenia ilości produktów lub usług, które oferujemy. Wszystkie opisy produktów lub ceny produktów mogą ulec zmianie w dowolnym momencie bez uprzedzenia, według naszego uznania. Zastrzegamy sobie prawo do zaprzestania sprzedaży dowolnego produktu w dowolnym momencie. Wszelkie oferty dotyczące jakiegokolwiek produktu lub usługi przedstawione na tej stronie są nieważne tam, gdzie jest to zabronione.
Nie gwarantujemy, że jakość jakiegokolwiek produktu, usługi, informacji lub innych materiałów zakupionych lub uzyskanych od Ciebie spełni Twoje oczekiwania, ani że wszelkie błędy w Serwisie zostaną poprawione.

SEKCJA 6 - PRECYZJA BUDŻETU I INFORMACJI RACHUNKOWYCH
Zastrzegamy sobie prawo do odmowy przyjęcia każdego zamówienia złożonego u nas. Możemy, według własnego uznania, ograniczyć lub anulować ilości zakupione na osobę, na gospodarstwo domowe lub na zamówienie. Ograniczenia te mogą obejmować zamówienia złożone przez lub dla tego samego klienta, tą samą kartą kredytową i/lub zamówienia z wykorzystaniem tego samego adresu rozliczeniowego i/lub wysyłkowego. W przypadku dokonania przez nas zmiany lub anulowania zamówienia, możemy podjąć próbę powiadomienia Użytkownika, kontaktując się z nim na adres e-mail i/lub adres rozliczeniowy podany w momencie składania zamówienia. Zastrzegamy sobie prawo do ograniczenia lub zakazu zamówień, które w naszej ocenie wydają się być składane przez sprzedawców lub dystrybutorów.

Użytkownik zobowiązuje się do podawania aktualnych, kompletnych i dokładnych informacji o zakupie i koncie w przypadku wszystkich zakupów dokonywanych w naszym sklepie. Użytkownik zobowiązuje się do niezwłocznego aktualizowania swojego konta i innych informacji, w tym adresu e-mail i numerów kart kredytowych oraz dat ważności, abyśmy mogli zrealizować transakcje i skontaktować się z użytkownikiem w razie potrzeby.

Więcej szczegółów znajdziesz w naszej polityce zwrotów.

SEKCJA 7 - NARZĘDZIA OPCJONALNE
Możemy zapewnić dostęp do narzędzi stron trzecich, nad którymi nie mamy kontroli ani wpływu.
Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że zapewnia dostęp do takich narzędzi na zasadzie "tak jak jest" i "tak jak jest dostępne" bez żadnych gwarancji, oświadczeń lub warunków jakiegokolwiek rodzaju i bez żadnego poparcia. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za korzystanie przez użytkownika z opcjonalnych narzędzi stron trzecich.
Wszelkie korzystanie przez użytkownika z opcjonalnych narzędzi oferowanych za pośrednictwem witryny odbywa się wyłącznie na własne ryzyko i według własnego uznania, a użytkownik powinien upewnić się, że zapoznał się z warunkami, na jakich narzędzia te są udostępniane przez odpowiednich dostawców zewnętrznych, i że wyraża na nie zgodę.
Możemy również w przyszłości oferować nowe usługi i/lub funkcje za pośrednictwem strony internetowej (w tym udostępniać nowe narzędzia i zasoby). Takie nowe funkcje i/lub usługi również podlegają niniejszym Warunkom Korzystania z Usług.

SEKCJA 8 - LINKI DO STRON TRZECICH
Niektóre treści, produkty i usługi dostępne za pośrednictwem naszej Usługi mogą zawierać materiały pochodzące od stron trzecich.
Linki stron trzecich znajdujące się na tej stronie mogą kierować użytkownika na strony internetowe stron trzecich, które nie są z nami powiązane. Nie jesteśmy odpowiedzialni za sprawdzanie lub ocenę treści lub dokładności i nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek materiały lub witryny internetowe stron trzecich lub inne materiały, produkty lub usługi stron trzecich.
Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody związane z zakupem lub korzystaniem z towarów, usług, zasobów, treści lub jakichkolwiek innych transakcji dokonywanych w związku z witrynami internetowymi osób trzecich. Dokładnie zapoznaj się z zasadami i praktykami stosowanymi przez strony trzecie i upewnij się, że je rozumiesz, zanim przystąpisz do jakiejkolwiek transakcji. Zgłoszenia reklamacyjne, roszczenia, obawy lub pytania dotyczące produktów stron trzecich należy kierować do tych stron.


SEKCJA 9 - KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW, ODPOWIEDZI I INNE PYTANIA
Jeśli na naszą prośbę użytkownik przedstawi określone żądania (takie jak zgłoszenia do konkursu) lub bez naszej prośby przedstawi pomysły, sugestie, propozycje, plany lub inne kreatywne materiały, czy to online, pocztą elektroniczną, pocztą tradycyjną lub w inny sposób (zbiorczo zwane "komentarzami"), użytkownik zgadza się na edycję, kopiowanie, publikowanie, rozpowszechnianie, tłumaczenie i wykorzystywanie w dowolnym medium wszelkich komentarzy, które nam przekazuje, w dowolnym czasie i bez ograniczeń. Nie jesteśmy i nie mamy obowiązku (1) zachowania poufności Komentarzy; (2) płacenia wynagrodzenia za jakiekolwiek Komentarze; ani (3) odpowiadania na jakiekolwiek Komentarze.
Możemy, ale nie mamy obowiązku, monitorować, edytować lub usuwać treści, które według naszego uznania są niezgodne z prawem, obraźliwe, zawierające groźby, wprowadzające w błąd, zniesławiające, pornograficzne, obsceniczne lub naruszające własność intelektualną jakiejkolwiek strony lub niniejsze Warunki korzystania z usługi.
Zgadzasz się, że Twoje komentarze nie naruszają żadnych praw osób trzecich, w tym praw autorskich, znaków towarowych, prywatności, osobowości lub innych praw osobistych lub praw własności. Zgadzasz się również, że Twoje komentarze nie zawierają nielegalnych, obraźliwych lub obscenicznych materiałów, ani nie zawierają wirusów komputerowych lub innego złośliwego oprogramowania, które może w jakikolwiek sposób wpłynąć na działanie Serwisu lub powiązanej z nim strony internetowej. Nie możesz używać fałszywego adresu e-mail, podawać się za kogoś innego niż jesteś lub w inny sposób wprowadzać nas lub osoby trzecie w błąd co do pochodzenia komentarzy. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie komentarze i ich dokładność. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za komentarze zamieszczane przez Ciebie lub osoby trzecie.

SEKCJA 10 - DANE OSOBOWE
Przekazywanie przez Państwa danych osobowych za pośrednictwem Sklepu podlega naszej Polityce Prywatności. Aby zapoznać się z naszą polityką prywatności.

SEKCJA 11 - BŁĘDY, POMYŁKI I NIEDOKŁADNOŚCI
Czasami na naszej stronie internetowej lub w Usłudze mogą znajdować się informacje zawierające błędy typograficzne, nieścisłości lub pominięcia, które mogą dotyczyć opisów produktów, cen, promocji, ofert, opłat za wysyłkę produktów, czasu przewozu i dostępności. Zastrzegamy sobie prawo do korygowania wszelkich błędów, nieścisłości lub pominięć oraz zmiany lub aktualizacji informacji lub anulowania zamówień, jeśli informacje w Usłudze lub na powiązanej stronie internetowej są niedokładne w dowolnym momencie bez uprzedzenia (w tym po złożeniu zamówienia).
Nie przyjmujemy żadnych zobowiązań do aktualizacji, zmiany lub wyjaśnienia informacji w Usłudze lub na powiązanej stronie internetowej, w tym, bez ograniczeń, informacji o cenach, z wyjątkiem przypadków wymaganych przez prawo. Żadna specyfikacja ani data aktualizacji zastosowana w Usłudze lub na powiązanej stronie internetowej nie będzie traktowana jako wskazanie, że jakiekolwiek informacje w Usłudze lub na powiązanej stronie internetowej zostały zmienione lub zaktualizowane.

SEKCJA 12 - ZAKAZANE UŻYTKOWANIE
Oprócz innych zakazów określonych w Warunkach Korzystania z Usług, Użytkownik nie może korzystać z Witryny ani jej zawartości: (a) w jakimkolwiek niezgodnym z prawem celu; (B) nakłaniać innych do wykonywania lub uczestniczenia w niezgodnych z prawem działaniach; (C) naruszać jakichkolwiek lokalnych, federalnych, okręgowych lub stanowych przepisów, zasad, ustaw lub rozporządzeń; (D) naruszać naszych praw własności intelektualnej lub praw własności intelektualnej innych osób; (E) naruszać, nadużywać, obrażać, krzywdzić, zniesławiać, zastraszać lub dyskryminować ze względu na płeć, orientację seksualną, religię, pochodzenie etniczne, rasę, wiek, narodowość lub niepełnosprawność; (F) przedstawiać fałszywych lub wprowadzających w błąd informacji; (G) wgrywania lub przesyłania wirusów lub innego rodzaju złośliwego kodu, który będzie lub może być użyty w jakikolwiek sposób, który mógłby wpłynąć na funkcjonalność lub działanie Serwisu lub jakiejkolwiek innej strony internetowej, innych stron internetowych lub Internetu; (H) zbierania lub śledzenia danych osobowych innych osób; (I) spamowania, phish, pharmingu, udawania, spidera, crawlowania lub scrape'owania; (J) w jakimkolwiek obscenicznym lub niemoralnym celu; lub (k) zakłócania lub obchodzenia zabezpieczeń Serwisu lub jakiejkolwiek innej strony internetowej, innych stron internetowych lub Internetu. Zastrzegamy sobie prawo do zakończenia korzystania z Serwisu lub powiązanej z nim strony internetowej za naruszenie jakiegokolwiek zakazu.

SEKCJA 13 - WYŁĄCZENIE GWARANCJI; OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
Nie gwarantujemy, że korzystanie z naszej Usługi będzie nieprzerwane, terminowe, bezpieczne lub wolne od błędów.
Nie gwarantujemy, że wyniki, które mogą być uzyskane z korzystania z Usługi będą dokładne lub wiarygodne.
Zgadzasz się, że od czasu do czasu możemy usunąć usługę na czas nieokreślony lub anulować usługę w dowolnym momencie, bez uprzedzenia.
Wyraźnie zgadzasz się, że korzystasz lub nie możesz korzystać z serwisu na własne ryzyko. Usługa oraz wszystkie produkty i usługi dostarczane użytkownikowi za pośrednictwem usługi są (z wyjątkiem przypadków wyraźnie przez nas określonych) dostarczane "w stanie, w jakim się znajdują" i "w miarę dostępności" do użytku użytkownika, bez jakichkolwiek oświadczeń, gwarancji lub warunków, wyraźnych lub dorozumianych, w tym wszelkich dorozumianych gwarancji lub warunków przydatności handlowej, jakości handlowej, przydatności do określonego celu, trwałości, tytułu i nienaruszalności.
W żadnym wypadku Speedd Store, nasi dyrektorzy, członkowie zarządu, pracownicy, partnerzy, agenci, wykonawcy, stażyści, dostawcy, usługodawcy ani licencjodawcy nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek obrażenia, straty, roszczenia ani żadne bezpośrednie, pośrednie lub wtórne szkody jakiegokolwiek rodzaju, w tym, bez ograniczeń, utratę zysków, utratę przychodów, utratę oszczędności, utratę danych, koszty wymiany lub inne podobne szkody, zarówno w ramach umowy, jak i zaniedbania, korzystania z jakiejkolwiek usługi lub jakiegokolwiek produktu zakupionego za pośrednictwem usługi lub jakichkolwiek innych roszczeń związanych w jakikolwiek sposób z korzystaniem z usługi lub jakiegokolwiek produktu, w tym, bez ograniczeń, wszelkich błędów lub pominięć w jakiejkolwiek treści lub jakichkolwiek strat lub szkód jakiegokolwiek rodzaju poniesionych w wyniku korzystania z usługi lub jakiejkolwiek treści (lub produktu) przesłanej, przekazanej lub w inny sposób udostępnionej za pośrednictwem usługi, nawet jeśli poinformowano o możliwości ich wystąpienia. Ponieważ niektóre stany lub jurysdykcje nie zezwalają na wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności za szkody wynikowe lub przypadkowe, w takich stanach lub jurysdykcjach nasza odpowiedzialność jest ograniczona w maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo.

SEKCJA 14 - ZWOLNIENIE Z ODPOWIEDZIALNOŚCI
Użytkownik zgadza się zabezpieczyć, bronić i chronić przed roszczeniami i żądaniami wobec Speedd Store i jego udziałowców, spółek zależnych, stowarzyszonych, partnerów, członków zarządu, dyrektorów, agentów, wykonawców, licencjodawców, usługodawców, podwykonawców, dostawców, praktykantów i pracowników. Rozsądne opłaty od osób trzecich wynikające z naruszenia przez Ciebie niniejszych Warunków Korzystania z Usług lub dokumentów, które zawierają odnośniki, lub z naruszenia przez Ciebie prawa lub praw osób trzecich.

SEKCJA 15 - KLAUZULA SALVACJI
W przypadku, gdy którekolwiek z postanowień niniejszych Warunków Korzystania z Usług zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne, postanowienie takie będzie mimo to egzekwowane w najszerszym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, a niewykonalna część zostanie uznana za oddzieloną od niniejszych Warunków Korzystania z Usług, przy czym takie ustalenie nie będzie miało wpływu na ważność i wykonalność pozostałych postanowień.

SEKCJA 16 - ZAKOŃCZENIE
Zobowiązania i obowiązki stron powstałe przed datą wygaśnięcia przetrwają rozwiązanie niniejszej Umowy dla wszystkich celów.
Niniejsze Warunki korzystania z usługi obowiązują do czasu ich wypowiedzenia przez Użytkownika lub przez nas. Użytkownik może w każdej chwili anulować niniejsze Warunki korzystania z usług, powiadamiając nas, że nie chce już korzystać z naszych usług lub zaprzestając korzystania z naszej witryny.
Jeśli w naszej wyłącznej ocenie użytkownik nie spełni, lub podejrzewamy, że nie spełnił, któregokolwiek z warunków lub postanowień niniejszych Warunków Korzystania z Usług, możemy również rozwiązać umowę w dowolnym momencie bez uprzedzenia, a użytkownik będzie odpowiedzialny za wszystkie kwoty należne do dnia rozwiązania umowy; ORAZ/LUB w rezultacie możemy odmówić użytkownikowi dostępu do naszych Usług (lub ich części).

SEKCJA 17 - KOMPLEKSOWA INTERWENCJA
Niewykonanie lub nieegzekwowanie jakiegokolwiek prawa lub postanowienia niniejszego Regulaminu nie stanowi zrzeczenia się takiego prawa lub postanowienia.
Niniejszy Regulamin oraz wszelkie polityki i zasady działania opublikowane przez nas na tej stronie lub w związku z Usługą stanowią całość umowy i porozumienia między Tobą a nami i regulują korzystanie z Usługi, zastępując wszelkie wcześniejsze lub równoczesne umowy, komunikaty i propozycje, ustne lub pisemne, między Tobą a nami (w tym, między innymi, wszystkie wcześniejsze wersje Regulaminu).
Wszelkie niejasności w interpretacji niniejszych Warunków Korzystania z Usług nie będą interpretowane na niekorzyść strony zredagowanej.

SEKCJA 18 - PRAWO WŁAŚCIWE
Niniejsze Warunki Korzystania z Usług oraz wszelkie odrębne umowy, na mocy których świadczymy Państwu Usługi, podlegają i będą interpretowane zgodnie z prawem Imola (BO), Via Emilia Ponente 42a.

SEKCJA 19 - ZMIANY W WARUNKACH KORZYSTANIA Z USŁUG
W każdej chwili mogą Państwo zapoznać się z najbardziej aktualną wersją Warunków Korzystania z Usług na tej stronie.
Zastrzegamy sobie prawo, według własnego uznania, do aktualizacji, modyfikacji lub zastąpienia dowolnej części niniejszych Warunków korzystania z usługi poprzez publikację aktualizacji i zmian na naszej stronie internetowej. Twoim obowiązkiem jest okresowe sprawdzanie naszej strony internetowej pod kątem zmian. Dalsze korzystanie lub dostęp do naszej strony internetowej lub usługi po zamieszczeniu zmian w niniejszym Regulaminie oznacza akceptację tych zmian.

SEKCJA 20 - KONTAKT INFORMACYJNY
Pytania dotyczące warunków korzystania z serwisu należy kierować TUTAJ